Hele venstresidens tankesmie

Avsporing

Forfatter: Ida Søraunet Wangberg
Utgivelsesår: 
2014

Tog_forside_lav-500x500

Jernbanen er en viktig del av velferdsstaten vår. Samfunnet trenger en godt utbygd og velfungerende infrastruktur for å frakte folk og gods.

Gjennom historien har alle Europas tognasjoner sett at jernbanen drives best som én samlet organisasjon. Men de siste tiårene har oppsplitting og markedsretting fått råde på skinnegangen.

Nå vil den mørkeblå regjeringen gå enda lengre i markedsrettingen, gjennom å innføre konkurranse i persontrafikken.

I denne pamfletten spør vi:

  • Hva har oppsplitting og markedsretting gjort med jernbanen?
  • Hva skjer om NSB må konkurrere med private?
  • Hva kan vi lære av Europas beste og verste jernbaneland?

Bestill Avsporing. Hvordan konkurranse svekker jernbanen her.

«Ida Søraunet Wangberg […] har skrevet en glimrende liten pamflett for Manifest om norsk og europeisk jernbanepolitikk.» Sven Egil Omdal i Stavanger aftenblad, Bergens tidende og Adresseavisa.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone