Venstresidens tankesmie

Veksthemmende skatteletter

Ida Wangberg skriver i Klassekampen om «veksthemmende skatteletter», med utgangspunkt i den interessante boken The Entrepreneurial State, av Mariana Mazzucato.

Utviklingen de siste tiårene, har gitt en forskyvning av makt og ressurser fra offentlig til privat sektor, også i Norge. Det kan få store konsekvenser for innovasjon i framtiden. Skal dagens parasittiske innovasjonssystem bli bærekraftig, må det offentlige få mer igjen for den risikoen som tas gjennom grunnforskning og utvikling av ny teknologi.

Les Wangbergs artikkel her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone