Hele venstresidens tankesmie

Offentleg-privat sugerør

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har opna for å vurdera finansiering av offentlege vegprosjekt gjennom private forretningsmodellar av typen offentleg-privat samarbeid – OPS («Vil ha privat veihjelp», Aftenposten 22.3.2010).

Som dette notatet frå Manifest Analyse viser, er OPS i praksis ofte eit sugerør for private særinteresser ned i skattebetalarane sine lommer. Erfaringane tyder på at denne forma for privatisering er særs kostbar for det offentlege.

OPS er ei leiving frå det liberalistiske 1990-talet. Då var politikken i land som Storbritannia prega av overtru på finurlege, private finansarrangement som universell løysing – også i offentleg sektor.

Notatet, bygd på ein artikkel av Magnus E. Marsdal frå 2005, framstiller nokre av disse kostbare røynslene med OPS.

Les notatet her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone