Hele venstresidens tankesmie

Virker pisken?

Økonom Lars Gunnesdal skriver i Dagbladet om trygdedebatten:

– Basert på erfaringene fra Sverige, er det ikke hold i påstanden om at innstramminger i trygdesystemet får fler i jobb. Tvert imot kan det virke ødeleggende for personer som trenger trygge økonomiske rammer i en overgangsperiode.

– Det har de siste ukene blitt blåst nytt liv i uføredebatten, og høyresiden har stått klare med krav om trygdekutt. Det har blitt skapt et bilde av at det har blitt «for lett» å få innvilget stønad i Norge, og at stadig flere blir uføretrygdet. Hva viser tallene?

– I 2011 mottok 1 prosent av 18-24-åringer uførestønad. For 10 år siden var det 0,8 prosent, en økning på 1680 personer. (…) I alle andre aldersgrupper enn hos de under 25 år er det en lavere andel uføre nå enn for ti år siden.

Les hele innlegget her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone