Hele venstresidens tankesmie

Utdanning på eget ansvar

Manifest Analyse lanserer i anledning Manifest Årskonferanse notat 1-2012: «Utdanning på eget ansvar. Tilgang på læreplasser for elever på yrkesfaglige studieretninger».


Noen av de viktigste funnene våre er:

  • Det er stor variasjon i hvor gode kommunene er på å ta inn lærlinger. Dette får store konsekvenser for yrkesfagelevene.
  • Oslo kommune har bare 214 lærlinger, på tross av at det er Norges største by med over 600 000 innbyggere.
  • I motsetning har Bergen, med en befolkning på litt over 260 000, 452 plasser i kommunen. Trondheim, en by på 176 000 innbyggere, har 300 løpende kontrakter.
  • Forskjellene i lærleplasstilbudet har store konsekvenser for elevene. Mens hele fire av ti elever står uten læreplass i hovedstaden, får ni av ti læreplass i Hordaland.
  • For å øke antallet læreplasser i privat sektor foreslår Manifest Analyse å innføre en dansk modell der bedrifter betaler et lærlingebidrag som går inn i en felles pott. Potten blir i sin helhet utbetalt bedriftene som tar inn lærlinger. Å ta inn lærlinger skal lønne seg mer enn i dag, mens bedrifter som ikke tar dette ansvaret skal betale.
  • For å sikre alle elever en god fagutdanning foreslår Manifest Analyse at det innføres en lærlingegaranti som gir alle som er kvalifisert rett til læreplass.

Les notatet her

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone