Hele venstresidens tankesmie

Fakta fra Manifest Analyse: Hva er OPS?

Høyres landsmøte 3.-5.mai skal behandle forslag om privatisering i form av OPS innen veibygging, fengselsbygg, sykehus og skoler.

Forslagene har fått økt oppmerksomhet på grunn av Øyvind Hallerakers dobbeltrolle som transportpolitiker for Høyre og lobbyist for forretningsinteresser som promoterer OPS.

Men hva er egentlig «offentlig-privat samarbeid»?

Les vårt nye «Fakta fra Manifest Analyse: Hva er OPS?» her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone