Hele venstresidens tankesmie

Filmer

«Uten kontroll», laget i samarbeid med Industri Energi.

«Rettferdig pensjon?» Vist på Manifest Årskonferanse 2016.

«Arbeidsinnvandrere på Caritas infosenter.» Vist på Manifest Årskonferanse 2016.

Knut Nærum gir deg 89 pamfletter på 1-2-3. Framført på Manifest Årskonferanse 2016.

Linn Herning, nestleder i For velferdsstaten og forfatter av Velferdsprofitørene innleder om velferdsprofitørene og det offentlige ordskiftet, på Manifest Årskonferanse 2016:

Samtale mellom Linn Herning, forfatter av Velferdsprofitørene, nestleder For velferdsstaten, Leif Sande, leder for Industri Energi og Anders Tyvand, stortingsrepresentant (KrF). Ordstyrer Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie på Manifest Årskonferanse 2016.

Daniel Suhonen, leder i den svenske tankesmien Katalys, forteller om arbeidet for å begrense velferdsprofitører i Sverige. Fra Manifest Årskonferanse 2016:

Ali Esbati, riksdagspolitiker, Vänsterpartiet innleder om produktivitet, realisme, solidaritet på Manifest Årskonferanse 2016:

Freedom Corner fra Manifest Årskonferanse 2016, med Carl I. Hagen, tidligere formann for Fremskrittspartiet, Lars Trägårdh, professor i historie, USA og Sverige, Anne Dahl, innvandrer til Norge fra USA og Glenn Solomon, privatpraktisende advokat, Portland i USA. Samtalen er ledet av utreder i Manifest Magnus Marsdal:

Debatt om kortere arbeidstid, med Tore Tennøe, Gerd-Liv Valla og Erling Holmøy på Manifest Årskonferanse 2016:

Promoteringsfilm for Manifest Årskonferanse 2016:

«Utenfor loven», laget i samarbeid med Industri Energi:

Promoteringsfilm for Manifest Årskonferanse 2015:

Foredrag av innovasjonsøkonomen Mariana Mazzucato om den innovative staten på Manifest Årskonferanse 2015:

«Hvem skal bygge landet?» Film om industripolitikk, lansert på Industri Energis landsmøte 2014:

Debatt mellom Ali Esbati, tidligere daglig leder i Manifest Tankesmie, og Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service på Manifest Årskonferanse 2015:

«Avsporing?» – om konkurranseutsetting på jernbanen, lansert på Manifest Årskonferanse 2015 (langversjon):

«Avsporing?» – om konkurranseutsetting på jernbanen, lansert på Manifest Årskonferanse 2015 (kortversjon):

«Ta tjenestene tilbake» – om erfaringer fra Sandnes kommune med å drive barnevernstiltak i egenregi framfor å kjøpe dem inn fra private aktører, lansert på Fellesorganisasjonens kongress 2015: 

Magnus Marsdal om frihet og fellesskap, fra åpningen av Manifest Årskonferanse 2014:

Ebba Wergeland om sekstimersdagen på Manifest Årskonferanse 2014:

Evolusjonsbiolog David Sloan Wilson på Manifest Årskonferanse 2014 med foredraget «Når fellesskap fungerer»:

Ali Esbati om framtidig finansiering av velferdsstaten, på Manifest Årskonferanse 2014:

Skoleforsker Bo Malmberg om konsekvensene av fritt skolevalg i Sverige, på Manifest Årskonferanse 2014:

Steinkjer Renovasjon – et eksempel på god ledelse i offentlig sektor, film lansert på Manifest Årskonferanse 2013:

«Blåkopi» – om erfaringene etter åtte år med blått styre i Sverige og hva den norske høyresiden har lært, lansert på Manifest Årskonferanse 2013: 

«Skole på byggeplass» – film om alternativ praksisrettet undervisning, lansert på Manifest Årskonferanse 2012:

«Praksisbrev» – om praksisrettet utdanning, lansert på Manifest Årskonferanse 2012: 

«Världens bästa skitskola« – om konsekvensene av privatiseringen av svensk skole, vist på Manifest Årskonferanse 2012: 

«Testing testing»- om overdreven bruk av testing i skolen, lansert på Manifest Årskonferanse 2012:

«Streiken på Rockefeller», vist på Manifest Årskonferanse 2011:

«Verdens likeste land» med Mímir Kristjánsson, fra Manifest Årskonferanse 2011:

«Sosial dumping», lansert på Manifest Årskonferanse 2011:

«Tine Heimdal og sekstimersdag», lansert på Manifest Årskonferanse 2010:

 

Alle våre filmer er også tilgjengelig på vår Youtube-side.