Category Archives: Ukategorisert

—Jeg trodde ikke den private næringsfrihet innebar fri tilgang på statlige midler

«Har samfunnet noe å tjene på kommersielle barnehager? Ingen av de to sentrale argumentene holder, » skriver Manifest-økonom Roman L. Eliassen i Dagbladet.

«Tirsdag 29. mai kunne vi lese i Aftenposten at fortjenesten i private barnehager er tre ganger så høy som på Oslo Børs og at stadig flere barnehager inngår i store kjeder. Den opptjente egenkapitalen i selskapene steg fra 250 millioner kroner i 2007 til 4 milliarder i 2016.

Befolkningsflertallets skepsis er altså berettiget. Det gir grunn til å spørre: Finnes det i det hele tatt noen gode grunner til å ha kommersielle barnehager?

Hvis det ikke er det, er det på høy tid at stortingsflertallet lytter til folket og avskaffer kommersielle barnehager,» skriver Eliassen.

Les hele innlegget i Dagbladet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

En myte ved livets slutt

Veksten i Norge var mye høyere under den sosialdemokratiske gullalderen ved navn «Gerhardsen» enn i perioden med privatisering og økende ulikhet etter 1980. VGs kommentator Astrid Meland, tåkelegger fakta, hevder Manifest-leder Magnus Marsdal.
Les debattinnlegget i VG her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Profittmotivet må ut av barnehagene

«Bemanningsnorm er bra, men vil ikke løse problemet med skattepenger som forsvinner ut av barnehagene på bekostning av tilbudet til barna,» skriver Manifest-utreder Ida Søraunet Wangberg i Dagbladet.

«En gjennomgang gjort av Manifest, viser at FUS-barnehagene i snitt har en bemanning på 6,4 barn per voksen, mens snittet for kommunale barnehager ligger på 5,9 barn per voksen. I en gjennomsnittlig FUS-barnehage med 74 plasser, vil forskjellen utgjøre en ansatt mindre. Det er vanskelig å hevde at det ikke har noe å si for kvaliteten, særlig etter alle historiene om konsekvensene av for lav bemanning vi har hørt gjennom kampanjen #uforsvarlig, satt i gang av barnehageansatte og foreldre,» skriver Wangberg.

Les kronikken her.

Oslo, mai, 2015. Ansattebilder for Manifest. Frie bruksrettigheter mot kreditering. Foto. Christopher Olssøn.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Hva ville Gerhardsen gjort når eierne av et privat barnehagekonsern tar 900 millioner kroner i profitt?

«Jeg mener pengene bør gå til felles velferd, ikke privat profitt. Det viktigste argumentet mot profittmotiverte barnehager er likevel noe mer fundamentalt.

Når barnehagen skal ivareta min ettåring, vil jeg at beslutningene der bygger på hva som er bra for det enkelte barnet på lang sikt, ikke hva som er lønnsomt for eierne på kort sikt,»  skriver Magnus Marsdal i Morgenbladet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone