Category Archives: Ukategorisert

Pensjon -solidaritet eller individuelt ansvar?

Pensjon er vårens store debatt. Stemmer det at mange av framtidas pensjonister bli fattige? Avtalen om offentlig tjenestepensjon har nylig blitt ferdigforhandlet og skal stemmes over i uravstemning hos fagbevegelsens medlemmer. Er det en god og rettferdig avtale som også ivaretar de som ikke har helse til å jobbe til de er 70 år? Forhandlingsresultatet fra offentlig sektor vil bli lagt fram på møtet.

Vi spør: Hva kan fagbevegelsen gjøre i tariffoppgjøret for å rette opp skjevhetene pensjonsreformen skaper?

De facto-rådgiver og pensjonsekspert Stein Stugu forklarer bakgrunnen for pensjonsdebatten.

Panel:
Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i UNIO
Mette Nord, leder Fagforbundet
Pål Skarsbakk, leder LO Kommune
Åsne Skjelbred Refsdal, Forsvar offentlig Pensjon og NTL
Jorunn Folkvord, Forsvar offentlig Pensjon og fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Oslo
Eystein Garberg, Rettferdig pensjon og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Svein Aage Samuelsen, Rettferdig pensjon og LO i Trondheim
Stein Stugu, De facto

Ordstyrer: Ida Søraunet Wangberg, Manifest Tankesmie

Arrangører: LO i Oslo, De facto, For velferdsstaten og Manifest Tankesmie.

Tid: kl. 18.00-19.30, 21. mars
Sted: Kulturhuset, Youngstorget

Arrangement på Facebook.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Bedre beskatning av internasjonale selskaper

Sammendrag:

Google omsatte for anslagsvis 2,5 milliarder kroner i Norge i 2016, men betalte kun
2,9 millioner i skatt, det vil si 0,1 prosent av omsetningen.

Dagens selskapsskatt er ikke tilpasset måten den globale økonomien fungerer på. Store multinasjonale selskaper flytter overskudd til lavskattland, og skatten de betaler i Norge reflekterer derfor ikke virksomheten de driver her.

En mer rettferdig og moderne selskapsskatt bør ta utgangspunkt i det samlede globale overskuddet til et konsern. Norges andel av det samlede overskuddet beregnes ut fra hvor stor andel av konsernets virksomhet som foregår her til lands. Denne andelen av det globale overskuddet danner grunnlag for beskatningen i Norge.

Med et slikt skatteprinsipp kunne Google i 2016 betalt 163 millioner kroner mer i skatt til Norge. Det tilsvarer over 300 ekstra årsverk i skolen.

Norge bør innføre dette prinsippet, kalt «enhetlig beskatning», og være en pådriver for det internasjonalt.

Les hele notatet her.

Les debattinnlegg i Dagens Næringsliv her. (bak betalingsmur)

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

De som kommer og knekker vår elskede velferdsstat

De danske Socialdemokraternes partiformann gir Sylvi Listhaug noe å strekke seg etter.

AV MAGNUS ENGEN MARSDAL
På trykk i Klassekampen 10.02.2018

Mette Frederiksen vil avskaffe retten til å søke asyl i Danmark, fordi ikke-vestlige mennesker «presser vår velferdsmodell». Snart kan Jonas Gahr Støre komme til samme konklusjon.Jeg tror ikke Støre ønsker seg dit.

Det gjorde nok ikke Mette Frederiksen heller. Slik danskene ikke har ønsket seg mer økonomisk ulikhet, men den har økt konstant siden 1990-tallet. De velstående lever ti år lengre enn de lavtlønte, sosial dumping strømmer inn over Danmarks grenser, barnefattigdommen har økt med 28 prosent på ett år.

Den økende utryggheten som hjemsøker arbeidsliv og samfunnsliv i det ene landet etter det andre, henger sammen med at etterkrigstiårenes sosialdemokratisk forutsigbare rammer rundt yrkeslivet, blir fortrengt av en markedsliberalisme som intensiverer konkurransen på alle områder og øker andelen utrygge ansettelser. Den samme ideologien skroter ideen om at fellesskap fungerer, til fordel for mantraet «individenes eget ansvar». For eksempel ansvaret for å sikre din egen pensjon.

Det kinkige for de sosialdemokratiske lederne, er at de er svorne tilhengere av det samme EUs indre marked som er den viktigste pådriveren, i vår del av verden, for denne prosessen. Når sosial dumping over landegrensene undergraver vilkår vi har kjempet for i 100 år og utryggheten brer seg i arbeidslivet, står de sosialdemokratiske partiene uten evne til å formulere hva som er problemet. Det kan jo ikke være EU.

Slik har problemformuleringsprivilegiet, som arbeiderbevegelsen kjempet til seg på 1900-tallet, blitt overtatt av andre. Mens EU-glade sosialdemokrater har vært på akademisk seminar om «globalisering», har fremmedfiendtlige høyrepopulister tegnet opp et overtydelig fiendebilde av «de fremmede».

Den som vinner kampen om problemformuleringen, vinner vanligvis kampen om løsningene. For 100 år siden så staten på arbeidsløshet som en skavank ved den enkelte. Nød og kriminalitet i de fattiges byområder var uttrykk for egenskaper ved de som bodde der. Arbeiderbevegelsen kontret med en analyse som sa at arbeidsløshet og ekskludering først og fremst er et samfunnsproblem. I stedet for straff, disiplinering og politioppbud, ble løsningene derfor sosial boligpolitikk, dagpenger ved arbeidsløshet og en politikk for full sysselsetting.

Nå er de danske Socialdemokraterne et annet sted. I likhet med høyresiden, omtaler partiet de fattigste bydelene i Danmark som «gettoer». Begrepet «getto», i likhet med «parallellsamfunn», antyder at problemene i disse bydelene skyldes egenskaper ved menneskene som samles i dem.

På den danske regjeringens offisielle «getto-liste» står boligområder som skårer ufordelaktig på tre av fem kriterier: Arbeidsløshet, fattigdom, lavt utdanningsnivå, andel domfelte eller andel med ikke-vestlig bakgrunn. Men dette er ikke gettoer, i betydningen etnisk ensartede områder der én bestemt gruppe ønsker å avsondre seg fra samfunnet. De er etnisk sammensatte bydeler, som mange av innbyggerne vil flytte fra straks de får råd. Disse stedene er ingen årsak, men en virkning. De produserer ikke kapitalismens arbeidsløshet, men ansamlinger av mennesker som arbeidsmarked ikke vil ha.

Socialdemokraternes partileder Mette Frederiksens kommenterer den lave sysselsetting på disse stedene med at det fins «mange med ikke-vestlig bakgrunn som ikke bidrar med særlig mye, dessverre». Det sier litt om hvilken definisjonsmakt Dansk Folkeparti har vunnet, når Frederiksen nå utroper integrering av ikke-vestlige innvandrere til «den største utfordringen i det danske samfunnet». Den sosialdemokratiske analysen er at disse ikke-vestlige menneskene «presser vår velferdsmodell, vår lave ulikhet og vår måte å leve på».

Løsningene er like moderne som analysen: Ta sosialstønaden fra innvandrere som ikke stiller til 37 timers pliktaktivitet hver uke. Opprett egne politienheter inn i de utsatte boligområdene. Og avskaff asylretten i Danmark. En fordel med denne politikken er at politikeren kan vise handlekraft uten å frykte represalier fra flyktningene. Slik er det jo ikke med EU-kommisjonen.

Vi ser dessverre en tendens i samme retning i Sverige, der statsminister Stefan Löfven heiser «integrering» og «lov og orden» til topps i Sossarnas valgkampstrategi. Alternativet til å konkurrere i den autoritære høyresidens paradegrein, kunne vært å lytte mer følsomt til hvordan de omtaler flyktninger og arbeidsløse innvandrere.

«De» mangler arbeidsmoral. «De» utnytter systemet. Vi har ikke råd til dem, når de holder på sånn, de knekker vår elskede velferdsstat! Har ikke dette samme klang som den tradisjonelle nedlatenheten i hvordan de konservative alltid har snakket om helt nordiske innbyggere når vi er arbeidsløse, mottar sykepenger eller går på uføretrygd?

I gjenkjennelsen – et glimt av en felles motstander – ligger en spire til en solidaritet som, kanskje, kunne ha bredde nok til å vinne flertall for progressiv samfunnsendring, slik vi gjorde på 1900-tallet. Men sosialdemokratiets ledere er visst ikke helt der. I alle fall ikke de danske.

Marsdal_KK_10.02.18_Utsnitt

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Den sterkestes rett

Jo råere og mer fryktbasert norsk arbeidsliv blir, jo større interesse har NHO av å framstille det som en harmonisk enklave, skriver redaktør i Manifest Tidsskrift Ellen Engelstad i debatten om bemanningsbransjen.

«Dette er innleie langt ut over det som var intensjonen», hevder Cathrine Aspestrand fra NHO-foreningen NELFO til Fri Fagbevegelse. Men bransjen bryter ikke bare et vagt ønske – den går også langt utenfor loven.

Arbeidsmiljøloven fastslår at faste stillinger skal være hovedregelen, og åpner for midlertidighet kun i visse tilfeller, som ved midlertidig behov. Problemet er at arbeidsmiljøloven brytes hver eneste dag, som en hovedregel. En rapport fra i fjor vår viser at 85 prosent av all innleie i byggebransjen i Oslo-området er ulovlig.

Se for deg et annet lovregulert felt hvor vi hadde godtatt lignende tilstander. Om det var 85 prosent sannsynlighet for at norske biler ble gjort innbrudd i og stjålet, ville vi latt det passere som en uheldig situasjon som «ikke var intensjonen»?

Les hele teksten på Dagbladets nettsider her.

Engelstad_Den_sterkestes_rett_utsnitt
Dagbladet, 05.02.2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Etterlyser løsninger fra venstresiden

«Ap har altfor stor lojalitet til EU og agerer motvillig mot sosial dumping når de må. De var i sin tid med på å gi bemanningsbransjen frie tøyler og har i lang tid nektet for at bransjen utgjør et kjempeproblem», sier Magnus Marsdal i et intervju med Dagsavisen, med bakgrunn i den nye Manifest-pamfletten EØS på 1-2-3.

– Venstresiden må ha en politikk som forener forsvaret for norske lønns- og arbeidsvilkår med en antirasistisk profil, slik at dette ikke blir en kampsak for den radikale høyresiden.

– Når Per Sandberg sier at alle jobbene som ble skapt under Stoltenberg gikk til utlendinger, har han jo i hovedsak rett. Det er ikke et problem at tilreisende tar arbeid i Norge, men det er uakseptabelt når det skjer ved at bofaste med norske lønns- og arbeidsvilkår erstattes av folk som går på dårligere vilkår.

Hvis Per Sandberg kan si at arbeidskraftimport skaper problemer, burde Ap kunne si det. Men det gjør de ikke. Partiet risikerer å gå ned med EU-flagget til topps, og da hjelper det lite å anklage enhver som er kritisk til EØS-regimet for fremmedfiendtlighet.»

Les hele intervjuet her.

Marsdal_Dagsavisen_22.01.18_Utsnitt

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone