Category Archives: Ukategorisert

Mot nulltimerskontrakter

– Kampen mot nulltimerskontrakter er tapt så lenge én-timerskontrakten er lovlig. Dagens arbeidsmiljølov oppfyller ikke lovgivers intensjon, nemlig at det skal være samsvar mellom reell arbeidsmengde og stillingsprosenten som står i arbeidskontrakten, sier Manifest- leder Magnus Marsdal til Klassekampen.

Marsdal foreslår en lovendring for å tette igjen hull arbeidsmiljøloven  som gjør det mulig for arbeidsgivere å snike seg unna.

Les mer i Klassekampen her.
Last ned pdf av notatet her.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Folk flest er mot profitt i velferden

«Høyresiden og velferdsprofitørene har opinionen mot seg når de forsvarer kommersielle eieres rett til å hente ut profitt fra våre fellesfinansierte velferdstjenester,» skriver nestleder i Manifest Tankesmie, Ingrid Wergeland i Dagbladet.

«Den folkelige oppslutningen om offentlige og ideelle aktører innenfor velferdstjenestene bunner i sunn fornuft. Velferdstjenestene er ikke det samme som ordinært næringsliv. De kommersielle aktørene innen velferdstjenestene skaper ikke nye arbeidsplasser. Det forstår folk. Kommersielle aktører innen velferden leverer tjenester som er rettighetsfestede og skattefinansierte.»

Les hele innlegget her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

—Jeg trodde ikke den private næringsfrihet innebar fri tilgang på statlige midler

«Har samfunnet noe å tjene på kommersielle barnehager? Ingen av de to sentrale argumentene holder, » skriver Manifest-økonom Roman L. Eliassen i Dagbladet.

«Tirsdag 29. mai kunne vi lese i Aftenposten at fortjenesten i private barnehager er tre ganger så høy som på Oslo Børs og at stadig flere barnehager inngår i store kjeder. Den opptjente egenkapitalen i selskapene steg fra 250 millioner kroner i 2007 til 4 milliarder i 2016.

Befolkningsflertallets skepsis er altså berettiget. Det gir grunn til å spørre: Finnes det i det hele tatt noen gode grunner til å ha kommersielle barnehager?

Hvis det ikke er det, er det på høy tid at stortingsflertallet lytter til folket og avskaffer kommersielle barnehager,» skriver Eliassen.

Les hele innlegget i Dagbladet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

En myte ved livets slutt

Veksten i Norge var mye høyere under den sosialdemokratiske gullalderen ved navn «Gerhardsen» enn i perioden med privatisering og økende ulikhet etter 1980. VGs kommentator Astrid Meland, tåkelegger fakta, hevder Manifest-leder Magnus Marsdal.
Les debattinnlegget i VG her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone