Category Archives: Ukategorisert

En myte ved livets slutt

Veksten i Norge var mye høyere under den sosialdemokratiske gullalderen ved navn «Gerhardsen» enn i perioden med privatisering og økende ulikhet etter 1980. VGs kommentator Astrid Meland, tåkelegger fakta, hevder Manifest-leder Magnus Marsdal.
Les debattinnlegget i VG her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Profittmotivet må ut av barnehagene

«Bemanningsnorm er bra, men vil ikke løse problemet med skattepenger som forsvinner ut av barnehagene på bekostning av tilbudet til barna,» skriver Manifest-utreder Ida Søraunet Wangberg i Dagbladet.

«En gjennomgang gjort av Manifest, viser at FUS-barnehagene i snitt har en bemanning på 6,4 barn per voksen, mens snittet for kommunale barnehager ligger på 5,9 barn per voksen. I en gjennomsnittlig FUS-barnehage med 74 plasser, vil forskjellen utgjøre en ansatt mindre. Det er vanskelig å hevde at det ikke har noe å si for kvaliteten, særlig etter alle historiene om konsekvensene av for lav bemanning vi har hørt gjennom kampanjen #uforsvarlig, satt i gang av barnehageansatte og foreldre,» skriver Wangberg.

Les kronikken her.

Oslo, mai, 2015. Ansattebilder for Manifest. Frie bruksrettigheter mot kreditering. Foto. Christopher Olssøn.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Hva ville Gerhardsen gjort når eierne av et privat barnehagekonsern tar 900 millioner kroner i profitt?

«Jeg mener pengene bør gå til felles velferd, ikke privat profitt. Det viktigste argumentet mot profittmotiverte barnehager er likevel noe mer fundamentalt.

Når barnehagen skal ivareta min ettåring, vil jeg at beslutningene der bygger på hva som er bra for det enkelte barnet på lang sikt, ikke hva som er lønnsomt for eierne på kort sikt,»  skriver Magnus Marsdal i Morgenbladet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Venstrepopulisme nå! (Eller?)

Hvorfor vant Trump og hvorfor fosser høyrepopulismen fram? Hva kan venstresiden svare med? Kom og hør Åsa Linderborg om venstrepopulismen som forsvant og boken Populistiska Manifestet.

Forfatterne Åsa Linderborg og Göran Greider vil ha en venstreside som omfavner nasjonalstaten, som innrømmer at «multikulturalisme» kan bidra til segregering, som våger å snakke kraftfullt og populistisk til folk som faktisk behøver velferdsstaten: «Ikke bare nye landsmenn, men også de hvite, krenkede menn og familiene deres. Arbeiderklassen og prekariatet som sosialdemokratiet glemte.»

Manifest Tankesmie inviterer til venstrepopulistisk aften:
Åsa Linderborg, kulturredaktør i Aftonbladet presenterer Populistiska Manifestet.
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie kommenterer.
Maria Dyrhol Sandvik, journalist i Klassekampen er ordstyrer.

Sted: Kulturhuset, Youngsgate, Oslo
Tid: mandag 23. april kl. 18-19.30.

Arr. på Facebook

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Dagens teknologi gir enorme muligheter til å overvåke, kontrollere og styre ansatte. Hvordan disse teknologiske mulighetene brukes og misbrukes varierer fra bedrift til bedrift. I arbeidsmiljøloven heter det at ansatte skal ha mulighet for «selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar». Hvordan kan ny teknologi brukes for å styrke disse rettighetene?

Hvordan bruker arbeidsgivere i dag de mulighetene teknologi gir til å detaljstyre ansattes arbeid? Hva er konsekvensene av en slik styring? Hvordan møter fagbevegelsen den teknologiske utviklingen?

Til debatt kommer:
May-Iren Arnøy, tillitsvalgt El & IT-forbundet
John Thomas Suhr, Handel og Kontor, Oslo/Akershus
Geir Kvam, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund

Ordstyrer: Helene Bank, For velferdsstaten

Sted: Kulturhuset, Youngsgt
Tid: onsdag 18.04 kl. 18-19.30
Inngang: gratis


Arrangør: LO i Oslo, Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone